PRE-WEDDING

TVS hiện tại chuyên về Pre-wedding Sài Gòn, Phim Trường và Đà Lạt

Ngoài ra cũng hứng thú làm việc tại các địa điểm ngoại thành khác như: Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng Hội An, Miền Bắc và nước ngoài....

Follow me on Instagram